Actueel

N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda

Zuid-Holland | 2011-2012

Opstellen werkprotocol ecologie en ecologische begeleiding.

Groot Onderhoud en Voorbereiding wegverbreding Rijkswegen A27 en A28

Utrecht | 2010-2012

Opstellen werkprotocollen ecologie en ecologische begeleiding.

Tracé N50 Ramspol-Ens

Provincie Flevoland| 2010-2013

Ecologische begeleiding realisatie N50 en Ramspolbrug en opstellen ecologisch werkprotocol.

Buro Maerlant

Links

Partners

  • Van Summeren Taxatie en AdviesRegelink Ecologie & Landschap is een onafhankelijk, landelijk werkend advies- en onderzoekbureau dat een breed ecologisch werkveld bestrijkt. .
  • Wintraecken adviesWintraecken advies verzorgt de beleidsmatige onderbouwing, het juridische gedeelte van de planschaderisico-analyse en stelt de bestemmingsplanregels op.
  • GEO-LOGICALGEO-LOGICAL adviseert en levert onderzoek binnen de driehoek van cultuurhistorie, landschap en aardwetenschappen. Verder voert GEO-LOGICAL archeologisch bureauonderzoek uit en levert projectleiding en directievoering bij archeologisch vervolgonderzoek.
  • BraGISBraGIS verzorgt het gehele digitale proces van alle ruimtelijke plannen, waaronder het maken van de plankaart (SVBP 2008 richtlijnen), het IMRO coderen van de plankaart (voor GIS omgevingen) en het koppelen van bestemmingsplanregels aan de plankaart. BraGIS levert iedere vorm van CAD/GIS ondersteuning en databasevraagstukken.

Overheid en regelgeving

Divers