Buro Maerlant

Links

Partners

  • Wintraecken adviesWintraecken advies verzorgt de beleidsmatige onderbouwing, het juridische gedeelte van de planschaderisico-analyse en stelt de bestemmingsplanregels op.
  • GEO-LOGICALGEO-LOGICAL adviseert en levert onderzoek binnen de driehoek van cultuurhistorie, landschap en aardwetenschappen. Verder voert GEO-LOGICAL archeologisch bureauonderzoek uit en levert projectleiding en directievoering bij archeologisch vervolgonderzoek.
  • BraGISBraGIS verzorgt het gehele digitale proces van alle ruimtelijke plannen, waaronder het maken van de plankaart (SVBP 2008 richtlijnen), het IMRO coderen van de plankaart (voor GIS omgevingen) en het koppelen van bestemmingsplanregels aan de plankaart. BraGIS levert iedere vorm van CAD/GIS ondersteuning en databasevraagstukken.

Overheid en regelgeving

Divers

  • ESRI » Buro Maerlant werkt met ArcGIS. ArcGIS is de softwarecollectie van ESRI voor het opzetten, beheren en delen van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) tot een complete GIS infrastructuur.
  • Google Earth
  • Bodem.StartPagina.nl