Buro Maerlant

Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsplan en ruimtelijke onderbouwing

Buro Maerlant maakt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen en werkt samen met diverse partners: RUON.

RUON is een samenwerkingsverband tussen verschillende specialisten met als doel het leveren van een kwalitatief hoogstaand en compleet bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing: Ruimtelijk beleid, stedenbouw en landschap, parkeer en verkeer, bodem, water, geluid, lucht, archeologie, ecologie, externe veiligheid, hinderlijke bedrijvigheid, economische uitvoerbaarheid, planschade(risicoanalyse) en digitalisering. Alle ruimtelijke en milieutechnische aspecten zijn ondergebracht in één team van specialisten.

RUON onderscheidt zich van andere adviesbureaus:

  • doordat geheel in eigen beheer een compleet pakket kan worden geleverd;
  • waardoor de lijnen kort zijn;
  • waardoor de kosten laag zijn door behoud van zelfstandigheid

RUON adviseert, begeleidt, ondersteunt en realiseert!

Projectbegeleiding

Van plan tot aan een goedgekeurd bestemmingsplan / projectbesluit verzorgen wij de noodzakelijke deskundige begeleiding.

Advies

Ons advies kan gaan over een deelonderzoek of over procedures. Daar waar nodig zijn wij een geschikte partner om samen met u te kijken waar wint te halen valt / waar expertise nodig is. Wij hebben altijd geschikte experts achter de hand die vanuit hun discipline naar een project kunnen kijken.

Quickscan RO

Bij de aankoop van gronden, of een eerste verkenning van een gebied kunnen wij voor u in beeld brengen wat u eventueel kunt verwachten. In een beknopte rapportage geven wij aan welke deelonderzoeken minimaal nodig zijn om aan wet en regelgeving te voldoen. Door nauwe contacten met gemeente en provincie weten wij wat er speelt en wat er van u wordt verwacht.