Buro Maerlant

Privacy

Artikel 1 Wie zijn wij

Buro Maerlant is een eenmanszaak en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18091206 en is gevestigd in Dussen. Contact opnemen kan per e-mail: info@buromaerlant.nl

Artikel 2 Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro Maerlant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. We verwerken daarbij géén bijzondere en/of gevoelige gegevens zoals BSN of gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Artikel 3 Wat doen we met uw gegevens?

Buro Maerlant verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • de optimalisatie en analyse van onze website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics.
  • de uitvoer van ecologisch onderzoek, advies en rapportage

Buro Maerlant deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Artikel 4 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking ervan.

  • Google Analytics: gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die zijn opgeslagen door Google Analytics worden 26 maanden bewaard en aan het einde -van de bewaarperiode worden deze gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt altijd inzage vragen in uw persoonsgegevens, deze (te laten) aanpassen corrigeren of verwijderen. Heeft u bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u niet langer informatie van Buro Maerlant ontvangen, stuur dan een verzoek naar info@buromaerlant.nl en we zullen uw gegevens verwijderen.  

Artikel 6 Autoriteit Persoonsgegevens

Buro Maerlant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons